gia tri12312slide3hoaslide6daoslide8sen
sologun

Xuất khẩu thủy sản liên tục sụt giảm

Tiếp nối đà sụt giảm trong 2 tháng đầu năm, trong tháng 3, XK thủy sản ước đạt 417 triệu USD, đưa giá trị XK 3 tháng đầu năm đạt 1,27 triệu USD, giảm 20,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Theo Bộ NN&PTNT, Mỹ vẫn duy trì vị trí là thị trường NK hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 18,62% tổng giá trị XK. Trong 2 tháng đầu năm, XK thủy sản sang thị trường này đạt 159,05 triệu USD, giảm 40,22% so với cùng kỳ năm 2014.

XK sang Nhật Bản cũng giảm đáng kể với mức giảm là 11,73%. XK tăng trưởng ở các thị trường như Trung Quốc (tăng 47,3%), Mêhicô (tăng 42,81%), Thái Lan (tăng 8,73%), Hàn Quốc tăng (1,91%).

Cũng theo Bộ NN&PTNT: Ước giá trị NK mặt hàng thủy sản tháng 3 đạt 113 triệu USD, đưa giá trị NK mặt hàng này 3 tháng đầu năm đạt 264 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2014. Hai thị trường NK chính trong hai tháng đầu năm là Ấn Độ (30,5% thị phần) và Nauy (chiếm 8,9% thị phần).

Đáng chú ý là 2 thị trường Hàn Quốc (đứng thứ 3, chiếm 8,2% thị phần) và Trung Quốc (đứng thứ 5, chiếm 6,4% thị phần) có xu hướng tăng trưởng mạnh, với mức tăng tương ứng là gấp 2,92 lần và gấp 2,02 lần so với cùng kỳ năm 2014.

Theo báo Hải Quan.