gia tri12312slide3hoaslide6daoslide8sen
sologun

Dự thảo Luật Hải quan của Cộng đồng Kinh tế Á- Âu ưu tiên ứng dụng CNTT

Tại cuộc họp báo ngày 15-9, Chủ tịch Ủy ban Hải quan Belarus Yuri Senko cho biết, Luật Hải quan của Cộng đồng Kinh tế Á -Âu sẽ ưu tiên hiện đại hóa công nghệ thông tin, khai báo hải quan trên giấy sẽ được loại bỏ.

Ảnh: Minh họa. Nguồn Internet.

Thông tin trao đổi giữa cơ quan Hải quan và các bên tham gia thương mại bằng phương tiện kỹ thuật số. Đồng thời các cơ quan Hải quan triển khai áp dụng khai hồ sơ hải quan qua hệ thống một cửa.

Ngài Yuri Senko khẳng định rằng, luật sẽ cho phép hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan thực hiện tất cả hoạt động hải quan và kiểm soát hải quan. Hệ thống mới sẽ cho phép tự động đăng ký tờ khai hải quan và tự động giải phóng hàng hóa mà không cần đến cán bộ hải quan.

Bên cạnh đó, số lượng tờ khai hải quan được giảm đáng kể. Thủ tục khai báo hải quan điện tử sẽ không yêu cầu người khai hải quan nộp tờ khai hải quan. Nếu người khai báo nộp bằng bản giấy người khai chỉ phải nộp giấy tờ xác nhận ủy quyền của mình.

Thời gian giải phóng hàng hóa cũng đã được giảm nhiều và các thủ tục được hoàn thành vào ngày làm việc sau khi tờ khai hải quan đăng ký chậm nhất. Dự thảo Luật Hải quan của Cộng đồng Kinh tế Á -Âu quy định thời hạn hoàn thành thủ tục trong vòng 4 giờ.

Người đứng đầu của Hải quan Belarus cho biết, dự thảo Luật tập trung vào kiểm soát sau thông quan và có kế hoạch cải tổ bộ máy doanh nghiệp ưu tiên.

Những quy định trong dự thảo Luật Hải quan của Cộng đồng Kinh tế Á- Âu sẽ thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hải quan đối với hàng hóa vận chuyển qua biên giới Cộng đồng Kinh tế Á- Âu. Chủ tịch Ủy ban Hải quan Belarus đảm bảo rằng, các quy định về thủ tục thương mại và hải quan được minh bạch hơn và đơn giản hơn. Giảm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp tư nhân trong quá trình thương mại hóa. Đồng thời hợp lý hóa các hoạt động của cơ quan hải quan.

Ngài Yuri Senko khẳng định, các quốc gia thành viên Cộng đồng Kinh tế Á- Âu đã hoàn thành việc điều chỉnh nội bộ của dự thảo Luật Hải quan. Dự thảo này sẽ được thông qua vào năm 2016.

Hoàng Loan (theo law.by)