gia tri12312slide3hoaslide6daoslide8sen
sologun

Hơn 10 thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia

 

 

Đến cuối tháng 8-2015, có 12 thủ tục hành chính đối với hàng hóa XNK của 5 bộ liên quan đã tham gia Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

Theo Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và NSW, trong 5 bộ tham gia NSW (chưa tính Bộ Tài chính), Bộ Giao thông vận tải là đơn vị có số lượng nhiều nhất với 5 thủ tục như: Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy; Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện nhập khẩu; Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe chở người bốn bánh có gắn động cơ hoạt động trong phạm vi hạn chế nhập khẩu…

 

NSW được thực hiện đầu tiêngiữa Bộ  Tài chính và Bộ Giao thông vận tải vào ngày 12-11-2014.

Ngày 25-12-2014 có thêm Bộ Công Thương kết nối NSW.

Ngày 4-6-2015, thêm 3 bộ kết nối gồm: Bộ Y tế; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 

 

Tiếp đến là Bộ Công Thương có 3 thủ tục; Bộ Y tế có 2 thủ tục; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 1 thủ tục; Bộ Tài nguyên và Môi trường có 1 thủ tục.

Riêng lĩnh vực của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), một cán bộ Cục CNTT và Thống kê Hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết: Các thủ tục hải quan nằm trong quy định phải thực hiện qua NSW đã được triển khai đầy đủ. Ngoài ra, các thủ tục liên quan đến hàng hóa XNK thuộc diện quản lý của các bộ, ngành thực hiện trong NSW cũng có sự tham gia giải quyết của cơ quan Hải quan.

Một lãnh đạo Cục CNTT và Thống kê Hải quan chia sẻ thêm: Ngoài việc chuẩn bị kết nối thêm 3 bộ và kết nối kỹ thuật vào Cơ chế một cửa ASEAN, thời gian tới các bộ đã kết nối NSW sẽ tiếp tục mở rộng thêm các thủ tục hành chính tham gia NSW.

Theo kế hoạch, ngày 8-9, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, sẽ diễn ra lễ công bố thực hiện chính thức NSW (với việc kết nối thêm 3 Bộ: Thông tin & Truyền thông, Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Khoa học & Công nghệ), đồng thời thực hiện kết nối kỹ thuật Cơ chế một cửa ASEAN.

Theo báo Hải Quan.