gia tri12312slide3hoaslide6daoslide8sen
sologun

CHÍNH SÁCH VÀ CUỘC SỐNG Không hoàn thuế GTGT cho hàng nhập khẩu bị tịch thu

Giải đáp vướng mắc của Cục Hải quan TP.HCM trong việc xử lý hoàn thuế GTGT đối với lô hàng nhập khẩu bị tịch thu, Tổng cục Hải quan cho biết, pháp luật về thuế không quy định việc hoàn thuế GTGT đối với lô hàng nhập khẩu bị tịch thu.

Không hoàn thuế GTGT cho hàng nhập khẩu bị tịch thu. Ảnh: M.Hùng.

Theo Tổng cục Hải quan, căn cứ các quy định của Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12, Luật Thuế GTGT 31/2013/QH 13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Nghị định 209/2013/NĐ-CP, Thông tư 129/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT, Nghị định 209/2013/NĐ-CP và quy định tại Khoản 1 Điều 49 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì pháp luật về thuế không quy định việc hoàn thuế GTGT đối với lô hàng nhập khẩu bị tịch thu.

Do đó, trường hợp DN nhập khẩu hàng hóa nhưng bị lập biên bản vi phạm, tịch thu hàng hóa, DN đã nộp thuế GTGT và nộp phạt cho lô hàng bị tịch thu không thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa.

Nguồn: Báo Hải quan