gia tri12312slide3hoaslide6daoslide8sen
sologun

Chuẩn bị kết nối thêm 3 Bộ vào Cơ chế một cửa quốc gia

Các đơn vị có liên quan đang trong quá trình chuẩn bị để tới đây kết nối thêm 3 Bộ vào Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) là: Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Việt Nam đang tích cực thực hiện NSW để tiến đến kết nối Cơ chế một cửa ASEAN trong năm 2015. Ảnh: Internet. 

Tổng cục Hải quan- cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và NSW vừa đề nghị 3 Bộ nêu trên rà soát và đăng ký danh mục thủ tục hành chính liên quan đến quản lý đối với hàng hóa XNK thuộc phạm vi quản lý của các Bộ sẽ đưa vào kết nối thực hiện trên Cổng thông tin NSW.

Theo đó, các bộ cần thành lập Nhóm chuyên trách triển khai NSW và chỉ định đơn vị, cán bộ làm đầu mối để phối hợp với Tổng cục Hải quan trong quá trình triển khai; xúc tiến xây dựng đề án, dự án liên quan đến triển khai NSW ở từng Bộ…

Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh- Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và NSW yêu cầu 3 Bộ nêu trên khẩn trương chuẩn bị để phấn đấu kết nối NSW trong tháng 10-2015.

Tuy nhiên, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đang phối hợp với 3 bộ phấn đấu kết nối từ đầu tháng 9-2015- sớm hơn thời điểm mà Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo,

Nếu việc kết nối thêm 3 Bộ nêu trên được thực hiện theo kế hoạch, cả nước sẽ có 9 Bộ thực hiện NSW. 6 Bộ đang thực hiện gồm: Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường.

Liên quan đến thức hiện Cơ chế một cửa ASEAN, Tổng cục Hải quan cũng đang tích cực xúc tiến các công việc liên quan để có thể kết nối NSW với quốc gia đầu tiên trong khu vực là Malaysia vào tháng 9-2015.

Nguồn: Báo Hải quan