gia tri12312slide3hoaslide6daoslide8sen
sologun

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Quy hoạch phát triển dịch vụ Logistics

 

 

Chiều 7/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì họp nghe báo cáo giữa kỳ Quy hoạch tổng thể phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn Hà Tĩnh. Cùng dự có đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Trên cơ sở đề cương nhiệm vụ được phê duyệt sau cuộc họp đầu kỳ bàn về Quy hoạch chi tiết Trung tâm Logistics trên địa bàn tỉnh, đơn vị tư vấn - Công ty CP Portcoast đã tiếp thu tích cực những ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan để bổ sung, điều chỉnh vào báo cáo giữa kỳ lần này. Theo đó, báo cáo giữa kỳ được đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt theo các nội dung chủ yếu về tổng quan dự án, cơ sở khoa học và thực tiễn lập quy hoạch, quy hoạch phát triển ngành Logistics tại Hà Tĩnh và tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, đơn vị tư vấn đã đề xuất phát triển hệ thống trung tâm Logistics trên địa bàn theo 2 phương án: hình thành 3 trung tâm phân phối hàng hóa (tại Vũng Áng, Hà Tân - Hương Sơn, thị xã Hồng Lĩnh) và hình thành 2 trung tâm phân phối hàng hóa (tại Vũng Áng và Đức Thọ).

Trên cơ sở định hướng của chủ trì, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến theo hướng các yếu tố ảnh hưởng đến quy hoạch (điều kiện tự nhiên, quy hoạch kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng), dự báo nhu cầu thị trường (phương pháp, điều tra, thực tế), đề xuất quy hoạch (quan điểm về tiêu chí, quy hoạch hệ thống) và tổ chức thực hiện.

Theo đó, đa số các đại biểu đề nghị đơn vị tư vấn cập nhật lại số liệu chính xác hơn, xem xét lại quỹ đất phục vụ dự án…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá sự tiếp thu của đơn vị tư vấn trong việc xây dựng báo cáo giữa kỳ lần này. Đây là lĩnh vực rất mới nên đề nghị các đơn vị liên quan quan tâm nghiên cứu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện quy hoạch. Theo đó, tiến hành rà soát, sắp xếp lại bố cục quy hoạch theo hướng hợp lý; bổ sung phần thực trạng Logistics hiện nay để từ đó đề xuất giải pháp; cập nhật số liệu nghiên cứu sát với tình hình thực tế; có các luận cứ thuyết phục về phương án xây dựng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiên cứu lại số liệu và đề xuất đóng góp bằng văn bản về văn phòng UBND tỉnh trước ngày 14/9.

Theo báo Hà Tĩnh.