Logistic

Logistics

Logistics linh hoạt là chìa khóa để thành công trong môi trường chất lỏng này . Công ty này đã phát triển từ một công ty vận tải truyền thống thành một tích hợp cung cấp các giải pháp logistics hiện đại .

Chúng tôi cũng hỗ trợ cho khách hàng với các dịch vụ quản lý hải quan , bảo hiểm.

Tất cả các quá trình hậu cần của chúng tôi từ pick -up để giao hàng được thực hiện và kiểm soát bởi hệ thống quản lý thông tin tiên tiến để cung cấp cho khách hàng với sự minh bạch thông tin .
Dịch vụ hậu cần của chúng tôi bao gồm :

    Inbound & vận chuyển ra bên ngoài
    Kho bãi và phân phối
    Theo dõi & Trace
    Pick & Gói
    kiểm tra chất lượng
    Phần tái cung cấp
    Xếp logistics
    Hội nhập chuỗi cung ứng