Vận tải đường biển

TRAN ANH International Logistics và Công ty TNHH TM . là một "Class A" Hàng hóa quốc tế Forwarding Co. khả năng xử lý đầy đủ -container - load ( FCL ) và ( LCL ) lô hàng ít hơn -container -load . Công ty cung cấp một mạng lưới container toàn cầu đáng tin cậy , thông qua thỏa thuận dài hạn với các tầng khác nhau của tàu biển , bảo đảm đủ năng lực đủ linh hoạt để có mặt ở tất cả các lần . Khách hàng có thể tận hưởng một tỷ lệ chưa ổn định cạnh tranh cho các lô hàng của tất cả các loại cho hầu như bất cứ nơi nào trên toàn thế giới .

Công ty cung cấp các tùy chỉnh port-to - port , port - to-door , lưu kho bãi và phân phối trên toàn cầu , theo nhu cầu cụ thể của bạn .

Khả năng vận tải đường biển của chúng tôi bao gồm :

    Thùng chứa
    Hàng rời
    Hợp nhất
    Tải có yêu cầu đặc biệt
    Quản lý đơn đặt hàng
    Port- to- Port -to - Door giao hàng

Lợi ích của bạn :

    Phạm vi toàn cầu
    Đáng tin cậy và an toàn, linh hoạt
    Không có trọng lượng hoặc kích thước hạn chế đối với các lô hàng của bạn
    Đảm bảo không gian
    Tiết kiệm chi phí
    Cấp dịch vụ phù hợp
    Cá nhân hoá dịch vụ khách hàng
    Bảo lãnh thực hiện