Quản lý thông tin

Quản lý Dịch vụ thông tin

Khả năng nổi bật của quản lý tri thức hoặc nội dung ( tức là quản lý tri thức) là một người lái xe kinh doanh chủ chốt để tạo ra các giải pháp hiệu quả và hiệu quả .

TRAN ANH Logistics và Công ty TNHH TM . có thể hỗ trợ bạn trong việc chuyển đổi hàng tồn kho thành những nhân vật quan trọng để bạn có thể đạt được những hiểu biết trên đầu ngón tay của bạn . Công nghệ của công ty cũng hỗ trợ khách hàng trên toàn thế giới để truy cập vào hàng tồn kho và tình trạng báo cáo quan trọng , tài liệu và các dữ liệu khác qua quá trình chuỗi cung ứng của bạn . Bất cứ khi nào cần thiết , báo cáo tailor -made có thể được cung cấp để bạn có thể chỉ xem các thông tin cần thiết .