gia tri12312slide3hoaslide6daoslide8sen
sologun

Cảng Sài Gòn sẽ thực hiện IPO vào cuối tháng 6

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, ngày 2-6 đơn vị sẽ nhận hồ sơ đăng kí để lựa chọn công ty chứng khoán làm đại lý đấu giá cổ phần lần đầu (IPO) của Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn sẽ thực hiện IPO vào ngày 30-6-2015.Hình thức cổ phần hóa là bán một phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn có vốn điều lệ dự kiến là 2.162 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kho bãi và lưu giữ hàng hóa; bốc xếp hàng hóa; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan. Theo quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp mới, giá trị của công ty tính đến ngày 1-1-2014 là 3.955 tỷ đồng. Riêng giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 2.160 tỷ đồng.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nhà nước sẽ nắm giữ tối thiểu 51% vốn điều lệ khi thực hiện cổ phần hóa Cảng Sài Gòn. Doanh nghiệp sẽ được lựa chọn tối đa 3 nhà đầu tư làm nhà đầu tư chiến lược khi cổ phần hóa.

Theo báo Hải Quan.