gia tri12312slide3hoaslide6daoslide8sen
sologun

Mỹ: Giảm nhập khẩu cá tra

Tuy khối lượng giảm nhưng giá trị NK cá tra vào Mỹ vẫn giữ ổn định. Trong 2 tháng đầu năm, Mỹ NK 21.269 tấn cá tra , giảm 10,4% so với mức 23.740 tấn của cùng kỳ năm trước. Giá trị NK khá ổn định ở mức 74,24 triệu USD, so với mức 74,25 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 2, Mỹ NK 18.598 tấn philê cá tra đông lạnh, giảm 4,4% so với mức 19.460 tấn của cùng kỳ 2014. Giá trị NK cá tra đông lạnh tăng 4,7% lên 59,6 triệu USD.

Theo vasep / Tổng hợp