gia tri12312slide3hoaslide6daoslide8sen
sologun

5 THÁNG 2015: XUẤT SIÊU 3,05 TỶ USD

Theo số liệu thống kê hàng hoá xuất nhập khẩu khẩu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tính đến hết tháng 5-2015, tổng kim ngạch hàng hoá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 129,94 tỷ USD, tăng 12% tương ứng tăng 13,91 tỷ USD so với 5 tháng năm 2014.

 

Cũng theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5 năm 2015 (từ 16-3 đến 31-3) đạt  14,33  tỷ USD, giảm 1,2% tương ứng giảm gần 175 triệu USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 5-2015.

 

Trong kỳ 2 tháng 5-2015 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 461 triệu USD dẫn đến mức thâm hụt trong 5 tháng năm 2015 là 3,05 tỷ USD.

 

Trong 5 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 82,9 tỷ USD, tăng 21,1% tương ứng tăng 14,45 tỷ USD so với 5 tháng đầu năm 2014 và chiếm 64% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

 

Về xuất khẩu, tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5-2015 đạt 7,39 tỷ USD, tăng 17,1% (tương ứng tăng 1,08 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 5/2015.

 

Các nhóm hàng có kim ngạch tăng nhiều nhất trong nửa cuối tháng 5-2015 là: điện thoại các loại và linh kiện (tăng 366 triệu USD); hàng dệt may (tăng 170 triệu USD); dầu thô (tăng 92 triệu USD); gỗ và sản phẩm gỗ (tăng 58 triệu USSD); máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác (tăng 48 triệu USD); hàng thủy sản (tăng 46 triệu USD); giày dép các loại (tăng 36 triệu USD) … Bên cạnh đó một số nhóm hàng có kim ngạch giảm như: phương tiện vận tải và phụ tùng (giảm 23 triệu USD); hóa chất (giảm 13 triệu USD) ...

 

Như vậy, tính đến hết kỳ 2 tháng 5-2015, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 63,45 tỷ USD, tăng 7,7%, tương ứng tăng 4,55 tỷ USD  so với cùng kỳ năm 2014.

 

Số liệu thống kê hải quan cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 5,09 tỷ USD, tăng 18,2% tương ứng tăng 782 triệu USD so với kỳ trước, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2015 của nhóm các doanh nghiệp này lên 42,96 tỷ USD, tăng 18,2%  tương ứng tăng 6,71 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước và chiếm 68% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

 

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5-2015 đạt 6,93 tỷ USD, giảm 15,3% (tương ứng giảm 1,2  tỷ  USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 4-2015.

 

Các nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm nhiều nhất trong nửa cuối tháng 3-2015 bao gồm: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác giảm 342 triệu USD; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 193 triệu USD; sắt thép các loại giảm 104 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu giảm 76 triệu USD... Bên cạnh đó một số nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng như: thức ăn gia súc và nguyên liệu (tăng 52 triệu USD); điện thoại các loại và linh kiện (tăng 47 triệu USD)...

 

Như vậy, tính đến hết kỳ 2 tháng 5-2015, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 66,5 tỷ USD, tăng 16,4% (tương ứng tăng hơn 9,36 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014.

 

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 4,05 tỷ USD, giảm 17,2%  tương ứng giảm 842 triệu USD  so với kỳ 1 tháng 5-2015, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đến hết tháng 5-2015 đạt 36,96 tỷ USD, tăng 24% tương ứng tăng 7,74 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 60% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.

Nguồn: Báo Hải Quan