gia tri12312slide3hoaslide6daoslide8sen
sologun

Hải quan lên kế hoạch bắt kịp trình độ các nước hàng đầu ASEAN

Trong 5 năm tới, Hải quan Việt Nam sẽ có trình độ phát triển ngang bằng hoặc hơn so với trình độ của 4 quốc gia có trình độ phát triển nhất trong khu vực ở thời điểm hiện tại (ASEAN-4).

Lãnh đạo Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan báo cáo nội dung, kế hoạch xây dựng dự thảo Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016-2020. Ảnh: T.Bình.

Ngày 9-7, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh chủ trì buổi làm việc với đại diện các vụ, cục khối cơ quan Tổng cục và một số Cục Hải quan địa phương trọng điểm để đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa giai đoạn 2011-2015 và xây dựng dự thảo Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh nhấn mạnh: Để đưa ra được đánh giá về mức độ hiện đại hóa của Hải quan Việt Nam so với các nước tiên tiến trong khu vực, các đơn vị phải làm rõ được chúng ta so sánh ở tiêu chí nào và những giải pháp để thực hiện được các tiêu chí đó.

Mục tiêu trong giai đoạn 2015-2020, Hải quan Việt Nam phải có trình độ ngang bằng trình độ của các nước dẫn đầu ASEAN ở thời điểm hiện nay (ASEAN-4), nhưng ngành đang có các điều kiện thuận lợi có thể thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa vượt mục tiêu này. Các nhiệm vụ cần làm rõ để thực hiện đó là: Xây dựng về mặt thể chế (hệ thống văn bản quy phạm pháp luật); công tác tổ chức cán bộ, xây dựng lực lượng; hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất.

Quá trình xây dựng dự thảo Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa giai đoạn 2016-2020 cũng phải bám sát và đánh giá được những tác động của các cơ chế chính sách mới, những Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương mà Việt Nam đã và đang đàm phán ký kết, để có những giải pháp triển khai trong lĩnh vực Hải quan một cách phù hợp.

Theo đại diện lãnh đạo Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan (Tổng cục Hải quan), việc thực hiện Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định 1514/QĐ-BTC của Bộ Tài chính đã đạt được những kết quả quan trọng, đáp ứng mục tiêu đặt ra, nhất là việc điện tử hóa các hoạt động hải quan.

Để phục vụ tiến trình hiện đại hóa trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan đã lên kế hoạch xây dựng dự thảo Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa giai đoạn 2016-2020, Tổng cục Hải quan đã quyết định thành lập Nhóm chuyên môn thẩm định Kế hoạch do Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh làm Trưởng nhóm.

Nhóm chuyên môn này sẽ đánh giá thực trạng các hoạt động đã triển khai của ngành Hải quan với mục tiêu đặt ra trong Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020; xác định các yêu cầu mới phù hợp với sự phát triển của ngành Hải quan, các ngành có liên quan, Tổ chức Hải quan thế giới và cộng đồng Hải quan quốc tế trong giai đoạn tới...

 Nguồn: Báo Hải quan