gia tri12312slide3hoaslide6daoslide8sen
sologun

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU RAU QUẢ SANG CÁC NƯỚC HỘI ĐỒNG HỢP TÁC VÙNG VỊNH (GCC)

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2014, hàng rau quả của Việt Nam tiếp tục được xuất khẩu sang 13/15 thị trường khu vực Trung Đông với tổng kim ngạch đạt 40,9 triệu USD. Riêng xuất khẩu sang 6 thị trường GCC đạt kim ngạch đạt 31,9 triệu USD, chiếm 78% kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Trung Đông. 

 

Đáng chú ý là xuất khẩu rau quả sang UAE và Ả-rập Xê-út đều tăng rất nhanh, với kim ngạch lần lượt là 14,2 và 12,7 triệu USD. UAE đã vươn lên trở thành thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam trong khu vực.

 

Năm 2013, xuất khẩu hàng rau quả mới chỉ ghi nhận sang được 13/15 thị trường  khu vực Trung Đông với tổng kim ngạch đạt 20,7 triệu USD.

 

Trong đó, Ả-rập Xê-út là thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt trên 9,0 triệu USD, tiếp đến là thị trường UAE với kim ngạch 7,5 triệu USD. Hai thị trường Ả-rập Xê-út và UAE chiếm gần 80% xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường GCC.

 

Bảng 1: Xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang GCC 2013 – 2014

 

Đơn vị tính: USD

Thị trường nhập khẩu

2014

2013

% TT

Ả rập Xê-út

12.696.972

9.040.310

40%

UAE

14.217.708

7.497.077

90%

Cô-oét

2.939.805

2.853.432

3%

Ca-ta

939.292

703.624

33%

Ba-ranh

903.381

472.694

91%

Ô-man

251.056

107.775

133%

Tổng

31.948.214

20.674.912

55%

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

 

Nhu cầu nhập khẩu hàng rau quả của các nước GCC

 

Theo số liệu của Trung tâm thương mại quốc tế (www.trademap.org), năm 2013 các nước GCC nhập khẩu khoảng 5.457 triệu USD trị giá các mặt hàng rau củ quả, hoa cây cảnh, trong đó mặt hàng trái cây chiếm tỉ trọng lớn nhất chiếm 62% tổng kim ngạch nhập khẩu rau, củ hoa quả.

 

Xét về quy mô thị trường trong 6 nước GCC thì UAE và Ả-rập Xê-út là hai thị trường nhập khẩu rau, củ quả lớn nhất chiếm lần lượt là 45% và 31% tổng kim ngạch, những nước còn lại chiếm dưới 10%. Tuy nhiên, xét về tốc độ tăng trưởng thì thị trường Ả-rập Xê-út lại có kim ngạch nhập khẩu tăng trưởng nhanh nhất, đặc biệt là các loại hoa, cây cảnh và trái cây. Nguyên nhân là do xu thế mở cửa ngày càng sâu rộng, lượng lao động người nước ngoài tại Ả-rập Xê-út nhiều hơn nên việc nhập khẩu hoa quả được tăng cường để đáp ứng nhu cầu của những khách hàng mới này.

Nguồn: Bacos Công Thương Điện Tử