gia tri12312slide3hoaslide6daoslide8sen
sologun

Những nhóm hàng xuất khẩu chính 8 tháng năm 2015

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 8 tháng năm 2016 đạt 216,76 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 106,5 tỷ USD, tăng 9,2%. Các nhóm hàng xuất khẩu chính, gồm:

Điện thoại các loại và linh kiện: Trong 8 tháng/2015, nhóm hàng này xuất khẩu vượt 20 tỷ USD và đóng góp nhiều nhất vào tăng kim ngạch xuất khẩu.

Trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 8-2015 đạt 3,02 tỷ USD, tăng 19,1% so với tháng trước (tương ứng tăng 485 triệu USD), nâng tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng/2015 lên 20,18 tỷ USD, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2014, đóng góp gần 5 tỷ USD trong 9 tỷ USD của tăng xuất khẩu.

EU là đối tác lớn nhất nhập khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện từ Việt Nam với trị giá đạt 6,7 tỷ USD, tăng 22,3% và chiếm 33,2% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước; tiếp theo là các thị trường: các Tiểu Vương Quốc Arập thống nhất 3,17 tỷ USD, tăng 23%; Hoa Kỳ 1,78 tỷ USD, tăng 109,5%; Đức 1,2 tỷ USD, tăng 42,2%; Áo 1,12 tỷ USD,giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 8-2015 là 1,42 tỷ USD, tăng 16,7%  so với tháng trước. Tính đến hết tháng 8-2015, trị giá xuất khẩu  nhóm hàng này đạt 9,99 tỷ USD, tăng 53,5%, trong đó, xuất khẩu sang EU đạt 1,97 tỷ USD, tăng 57,9%, sang Hoa Kỳ 1,74 tỷ USD, tăng 60,2%; Trung Quốc 1,72 tỷ USD, tăng 31,3%; Hồng Kông 1,15 tỷ USD, tăng 141,3%... so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng: Trong tháng 8-2015, xuất khẩu đạt gần 685 triệu USD, giảm 1,9% so với tháng trước, đưa tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng/2015 lên 5,17 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính đến hết tháng 8-2015, xuất khẩu nhóm hàng này sang Hoa Kỳ là hơn 1 tỷ USD, tăng 23,4%; sang Nhật Bản 932 triệu USD, tăng nhẹ 0,9%; sang Trung Quốc 445 triệu USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may: Xuất khẩu nhóm hàng dệt may trong tháng 8-2015 đạt gần 2,29 tỷ USD, giảm nhẹ 3,5% so với tháng trước,qua đó nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng/2015 lên 14,9 tỷ USD, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ đạt 7,34 tỷ USD, tăng 13,4%; sang EU đạt 2,72 tỷ USD,tăng 3,5%; sang Nhật Bản đạt 1,77tỷ USD, tăng 5,9%. Như vậy, tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này sang 3 thị trường trên đã chiếm tới 77% tổng trị giá xuất khẩu hàng dệt may của cả nước.

Giày dép các loại: Kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 983 triệu USD, giảm 12,6% so với tháng 7-2015. Tính đến hết tháng 8-2015, xuất khẩu nhóm hàng giày dép đạt 7,95 tỷ USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt 2,72 tỷ USD, tăng 28% và chiếm 34,2% kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước; tiếp theo là xuất khẩu sang thị trường EU đạt 2,66 tỷ USD, tăng 13,4%; sang Trung Quốc đạt 504 triệu USD, tăng 51,2%; sang Anh đạt 458 triệu USD, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Xơ, sợi dệt các loại: Xuất khẩu mặt hàng này của cả nước trong tháng 8 đạt gần 83 nghìn tấn với trị giá gần 221 triệu USD, giảm 2,6% về lượng và về trị giá so với tháng trước. Tính đến hết tháng 8-2015, lượng xuất khẩu nhóm hàng này đạt hơn 638 nghìn tấn, tăng 16,2% và trị giá đạt 1,71 tỷ USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước

Trong 8 tháng đầu năm 2015, nhóm hàng xơ sợi dệt các loại xuất khẩu sang Trung Quốc đạt gần 329 nghìn tấn tăng 37,5%; sang Hàn Quốc đạt 47,7 nghìn tấn, tăng 8,4%, sang Thổ Nhĩ Kỳ đạt 65,8 nghìn tấn, giảm 6,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Túi xách, ví, va li, mũ và ô dù: Trong tháng xuất khẩu mặt hàng này đạt hơn 251 triệu USD, tăng 3,5% so với tháng trước, nâng tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng/2015 lên 1,94 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.

Hoa Kỳ là đối tác chính nhập khẩu túi xách, ví, vali mũ và ô dù của Việt Nam trong  8 tháng/2015 với 821 triệu USD, tăng14,4% so với 8 tháng/2014, tiếp theo là EU với trị giá xuất khẩu với 499 triệu USD, tăng 15,2%; Nhật Bản là 208,7 triệu USD, tăng 10,8% .

Gỗ và sản phẩm gỗ: Xuất khẩu trong tháng đạt hơn 590 triệu USD, giảm nhẹ 0,2% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng/2015 lên hơn 4,35 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính đến hết tháng 8-2015, nhóm hàng gỗ & sản phẩm gỗ xuất sang Hoa Kỳ đạt 1,69 tỷ USD, tăng 19,3%; sang Nhật Bản là 654 triệu USD tăng 3,2%; sang Trung Quốc 575,8 triệu USD giảm 1,9%; so với cùng kỳ năm 2014.

Dầu thô: Giá dầu thô trong tháng tiếp tục giảm kéo kim ngạch xuất khẩu 8 tháng/2015 giảm 2,6 tỷ USD so với 8 tháng/2014.

Trong tháng, lượng xuất khẩu dầu thô là 823 nghìn  tấn, tăng 2,8% so với tháng trước. Tuy nhiên, giá xuất khẩu bình quân mặt hàng này giảm 57 USD/tấn nên trị giá đạt gần 295 triệu USD, giảm 11,3%. Tính đến hết tháng 8-2015, lượng dầu thô xuất khẩu của cả nước đạt gần 6,3 triệu tấn, tăng nhẹ 0,6% và kim ngạch đạt 2,74 tỷ USD, giảm mạnh 48,6% (tương ứng giảm 2,6 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Dầu thô của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang Singapo 1,14 triệu tấn, gấp 3 lần, sang Nhật Bản 1,09 triệu tấn, giảm28,3%; sang Trung Quốc 1,05 triệu tấn, giảm 6,4%; sang Malaysia 1,04 triệu tấn, tăng 49,1%  so với cùng kỳ năm 2014.

Than đá: Lượng than đá xuất khẩu trong 8 tháng/2015 chỉ bằng gần ¼ cùng kỳ năm 2014, giảm 75,6% (tương ứng giảm gần 4 triệu tấn).

Trị giá xuất khẩu than đá của cả nước trong tháng đạt 91 nghìn tấn, giảm 13,5% và trị giá đạt 7,65 triệu USD, giảm 25,1% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 8-2015, cả nước xuất khẩu gần 1,3 triệu tấn than đá, giảm mạnh 75,6% và trị giá là 136 triệu USD, giảm 64,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Gạo: Tháng 8-2015, cả nước xuất khẩu 461 nghìn tấn, giảm 23,8%; trị giá đạt 205 triệu USD, giảm 19,1% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 8-2015, lượng xuất khẩu gạo là hơn 4 triệu tấn, giảm 9,7% và trị giá đạt 1,74 tỷ USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 8 tháng năm 2015, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với 1,51 triệu tấn, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 37% tổng lượng xuất khẩu gạo của cả nước. Xuất khẩu gạo sang Philipines giảm mạnh 41% về lượng, đạt 612 nghìn tấn; tiếp theo là Malaysia 371 nghìn tấn, tăng 35,8%; Ghana 250 nghìn tấn, tăng 21,8%; Cu Ba 287 nghìn tấn, tăng 18% so với 8 tháng/2014.

Cà phê: Lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 8-2015 là 92 nghìn tấn, trị giá đạt 186 triệu USD, giảm 13,6% về lượng và giảm 14,5% về trị giá so với tháng trước. Tính đến hết 8 tháng/2015, lượng cà phê xuất khẩu của nước ta đạt 879 nghìn tấn, trị giá đạt 1,81 tỷ USD, giảm 32,2% về lượng và giảm 32,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Hàng thủy sản: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tháng đạt 593 triệu USD, tăng nhẹ 0,3% so với tháng trước, qua đónâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng lên 4,16 tỷ USD, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong 8 tháng/2015, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam chủ yếu sang các thị trường sau: Hoa Kỳ đạt 799 triệu USD, giảm 30,1% so với cùng kỳ năm trước; EU 751 triệu USD, giảm 17,3%; Nhật Bản 650 triệu, giảm 11,1%; Hàn Quốc 356 triệu USD, giảm 12%.

Theo Báo Hải Quan