gia tri12312slide3hoaslide6daoslide8sen
sologun

Hồ sơ đề nghị xác định trước phải có mẫu hàng hóa

Tổng cục Hải quan vừa trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước của Công ty TNHH ISAGENIX Việt Nam với lý do hồ sơ của Công ty không có mẫu hàng hóa.

 

Tổng cục Hải quan cho biết, Công ty TNHH ISAGENIX Việt Nam có đơn đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng có tên thương mại Thức uống năng lượng E+. Tuy nhiên, hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không có mẫu hàng hóa.

Tại Khoản 3, Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21-1-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đã có quy định Tổng cục Hải quan từ chối xác định trước mã số đối với trường hợp không đủ điều kiện, hồ sơ xác định trước mã số.

Bên cạnh đó, tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25-3-2015 của Bộ Tài chính quy định, hồ sơ đề nghị xác định trước mã số phải có mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Vì vậy, đối chiếu với các quy định nêu trên, do hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không có mẫu hàng hóa nên Tổng cục Hải quan trả lại hồ sơ để thực hiện theo đúng quy định.