gia tri12312slide3hoaslide6daoslide8sen
sologun

NHẬP SIÊU TĂNG THÊM 490 TRIỆU USD, LÊN 3,5 TỶ USD ĐẾN CUỐI THÁNG 7

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập siêu của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm bằng 3,7% tổng giá trị nhập khẩu.

 

Báo cáo do Tổng cục Hải quan vừa công bố cho thấy, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 7 đạt 14,18 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch 7 tháng đầu năm lên gần 91,77 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2014.

 

Giá trị xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 7 đạt 9,57 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch 7 tháng lên 62,07 tỷ USD, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 67,6% tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam.

 

Trong khi đó, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2015 đạt 14,67 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 7 tháng lên 95,29 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2014.

 

Giá trị nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong tháng 7 đạt 8,59 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch 7 tháng lên 56,72 tỷ USD, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 59,5% tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước.

 

Như vậy, Việt Nam tiếp tục nhập siêu hơn 487 triệu USD trong tháng 7, khiến cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thâm hụt 3,52 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm, bằng 3,7% giá trị nhập khẩu.

 

Riêng khối FDI vẫn xuất siêu 973 triệu USD trong tháng 7 và 5,35 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2015.

 

Nguồn:  Người Đồng Hành