gia tri12312slide3hoaslide6daoslide8sen
sologun

1.350 hồ sơ xử lý qua Cổng thông tin một cửa quốc gia

Theo thông tin cập nhật từ Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), từ khi thực hiện chính thức NSW (6-5-2015) đến ngày 20-5, đã có 1.350 hồ sơ được xử lý qua Cổng thông tin NSW.

Các cơ quan nhận được nhiều hồ sơ liên quan phải xử lý trong NSW như: Cơ quan Hải quan 969 hồ sơ; Cảng vụ 967 hồ sơ; Y tế 756 hồ sơ; Biên phòng 967 hồ sơ… (có trường hợp một hồ sơ thuộc trách nhiệm xử lý của nhiều bộ, ngành).

Tổng cục Hải quan đánh giá, gần 1 tháng thực hiện chính thức, các cơ quan liên quan đã chủ động tham gia, xử lý hồ sơ trên Cổng thông thông tin NSW.

Sau một thời gian triển khai thí điểm ở khu vực cảng Hải Phòng (từ ngày 12-11-2014), đến ngày 6-5-2015, NSW được triển khai chính thức tại các cảng biển quốc tế ở Hải Phòng, TP.HCM, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu. Các cơ quan tham gia giải quyết thủ tục gồm: Cơ quan Hải quan, Cảng vụ, Y tế, Biên phòng, cơ quan Bảo vệ thực vật, cơ quan Thú y.

Đến nay, NSW đã được kết nối giữa 3 bộ: Tài chính, Giao thông vận tải và Công Thương.

Dự kiến, đến tháng 6, NSW sẽ được mở rộng kết nối với các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Tài nguyên và Môi trường.

Theo báo Hải Quan.