gia tri12312slide3hoaslide6daoslide8sen
sologun

Tình hình nhập khẩu gạo của Đài Loan 6 tháng đầu năm 2015

Theo thống kê của Cục Thương mại Quốc tế Đài Loan, mặt hàng gạo (mã HS 1006) mà Đài Loan nhập về trong 6 tháng đầu năm 2015 giảm cả về lượng lẫn về kim ngạch.

Theo đó Đài Loan  đã nhập về tổng cộng 67,41 tấn gạo từ 11 đối tác trên thế giới, giảm 17,637% so với cùng kỳ, và kim ngạch nhập khẩu đạt 44,16 triệu USD giảm 19,038% so với cùng kỳ năm 2014, và mới chỉ đạt 46,584% tổng lượng quota cho phép nhập khẩu của Đài Loan trong năm nay. 

 

(Biểu đồ thị phần nhập khẩu gạo của Đài Loan 6 tháng 2015 theo đối tác xuất khẩu)

Về các nước đối tác, Mỹ vẫn là đối tác xuất khẩu gạo lớn nhất vào Đài Loan trong 6 tháng đầu năm 2015, với tổng kim ngạch đạt 20,49 triệu USD, giảm 29,251% so với cùng kỳ, chiếm tới 40% tổng thị phần nhập khẩu và chiếm 18,632% tổng lượng quota Đài Loan cho phép nhập khẩu trong năm 2015. Việt Nam ta là đối tác lớn thứ 2 xuất khẩu mặt hàng này vào Đài Loan với tổng kim ngạch đạt 9,71 triệu USD giảm 18,982% so với cùng kỳ, chiếm 28% thị phần nhập khẩu và 12,964% tổng lượng quota Đài Loan cho phép nhập khẩu trong năm. Các đối tác tiếp theo lần lượt là Thái Lan, Úc, Myanmar, Nhật Bản vv... 

Theo vietnamexport