gia tri12312slide3hoaslide6daoslide8sen
sologun

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU CỦA ĐAN MẠCH SANG VIỆT NAM TĂNG TRƯỞNG

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2015, kim ngạch của Đan Mạch xuất khẩu sang Việt Nam đạt 99,8 triệu USD, tăng 13,72% so với cùng kỳ năm trước.

 

Trong rổ hàng hóa của Đan Mạch xuất sang Việt Nam trong thời gian này thì máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm thị phần lớn 18%, đạt 18,6 triệu USD, tăng 48,41%. Mặt hàng đứng thứ hai về kim ngạch là sản phẩm hóa chất, đạt 15,7 triệu USD, tăng 26,13%, kế đến là dược phẩm, đạt 12,9 triệu USD, tăng 34,08%...

 

Đáng chú ý, sản phẩm từ sắt thép của Đan Mạch xuất sang Việt Nam, tuy kim ngạch chỉ đạt 3 triệu USD, nhưng lại có tốc độ tăng mạnh vượt trội, tăng 93,66%, kế đến là máy vi tính và sản phẩm điện tử và linh kiện, tăng 78,33%, đạt 1,8 triệu USD, ở chiều ngược lại hàng sữa và sản phẩm của Đan Mạch xuất sang Việt Nam lại giảm mạnh, giảm 90,35%,tương đương với 784,7 nghìn USD.

 

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm hàng hóa của Đan mạch xuất sang Việt Nam đều tăng trưởng về kim ngạch, số mặt hàng có tốc độ tăng trưởng âm chỉ chiếm 22,2%.

 

Thống kê sơ bộ của TCHQ về tình hình nhập khẩu từ thị trường Đan Mạch 6 tháng 2015

 

ĐVT: USD

 

Mặt hàng

NK 6T/2015

NK 6T/2014

+/- (%)

Tổng KN

99.812.866

87.767.844

13,72

máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

18.672.096

12.581.167

48,41

sản phẩm hóa chất

15.735.909

12.476.256

26,13

dược phẩm

12.901.221

9.622.119

34,08

hàng thủy sản

7.333.275

6.605.899

11,01

sản phẩm từ sắt thép

3.047.030

1.573.385

93,66

dây điện và dây cáp điện

2.313.970

2.940.243

-21,30

máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

1.897.560

1.064.088

78,33

sữa và sản phẩm sữa

784.799

8.131.128

-90,35

sắt thép các loại

83.347

64.878

28,47

 

Nguồn: nhanhieuviet