gia tri12312slide3hoaslide6daoslide8sen
sologun

Được sửa đổi giá khai báo trong vòng 5 ngày

Trước kiến nghị của Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hải quan đối với các lô hàng cà phê xuất khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết, kiến nghị này đã được sửa đổi tại Thông tư số 39/2015/TT- BTC.

Nội dung Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam kiến nghị liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ hải quan về trị giá hải quan đối với hàng XK khi DN có được giá chính thức.

Tiếp thu những ý kiến vướng mắc của DN, nội dung này đã được Bộ Tài chính sửa đổi tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT- BTC ngày 25-3-2015 quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa XK, NK. Theo đó: "Người khai hải quan: Khai giá chính thức trên tờ khai sửa đổi, bổ sung sau thông quan và nộp thuế chênh lệch (nếu có) trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ thời điểm có giá chính thức".

Vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam căn cứ quy định nêu trên để thực hiện khai báo trị giá tính thuế theo đúng quy định.

Nguồn: Haiquanonline